Privacyverklaring.

 

           

 

Sinds 25 mei 2018 moet elke B&B-ondernemer ook de persoonsgegevens van de gast beschermen. Dat staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in heel Europa van kracht is.

 

Doel van de AVG is de privacy en persoonsgegevens van burgers beter te beschermen in het huidige digitale tijdperk. Burgers mogen te allen tijde hun persoonsgegevens inzien.

 

 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de AVG stelt.

 

 

Concreet:

 

  •  Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail of WhatsApp bericht of SMS’je stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw digitale bericht  nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan en conform de vereisten die de overheid stelt aan onze boekhoudkundige verslaglegging.
  • Wij slaan uw gegevens niet op in een bestand en stellen uw gegevens niet beschikbaar aan derden voor mailingen etc, gebruiken deze niet voor commerciële doeleinden als nieuwsbrieven etc.
  •  Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en surfgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
  •  B&B De Goffert zal nooit legitimatiebewijzen innemen gedurende het verblijf van de gast. Ook kopieën zullen nooit gemaakt worden.
  • Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden op welke wijze men ons gevonden heeft en naar welke pagina’s (onderwerpen) de belangstelling uitgaat om zo onze activiteiten te kunnen optimaliseren naar gelang de voorkeur van onze website bezoekers. De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt word en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
  • B&B De Goffert bewaart 7 jaar de persoonsgegevens zoals: naam, woonplaats en nummer van het legitimatiebewijs ten behoeve van het verplichte nachtregister. De computers/apparatuur waarop we werken zijn voorzien van benodigde beveiligingssoftware.
  • De administratieve gegevens zullen alleen bij controles van de belastingdienst en de gemeente  Nijmegen op hun verzoek overlegd worden. Alleen de eigenaren van de B&B hebben toegang tot deze data.

Indien op de website knoppen actief zijn om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en dan worden deze knoppen gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

 

 

Inzage, correctie en recht van verzet.                                                                                                           

Indien u een relatie met B&B De Goffert heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

 

Klachtrecht                                                                                                                                              

Verzoeken of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan B&B De Goffert.  Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.

 

Indien de eigenaren van B&B De Goffert het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreren kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met B&B De Goffert richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl  Postadres:Autoriteit Persoonsgegevens

 

t.a.v. de klachtencoördinator                 Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG

 

 

 

                                                                                        NIJMEGEN / november 2018